В много случаи глаукомата се причинява от раздразнение, разочарование или напрежение. Второстепенните чакри на очите, чакрите на слънчевия сплит, чакрата на третото око, и второстепенната чакра на тила са значително засегнати.

Освен дневното захранване и балансиране на всичките основни чакри – според упътването на диска, приложете го допълнително на предната и задната чакра на слънчевия сплит и черния дроб за около10-20 минути на всяко място. Това ще изчисти и захрани енергийно центровете.

След това, допълнително приложете диска на задната чакра на сърцето (виж фигурата с пояснения за чакрите най-отдолу) за около 10-на минути, което ще захрани задната чакра, която от своя страна ще подпомогне предната чакра. Представете си как диаметъра на предната ви чакра става по-голям и по-светъл.

Следва чакрата на гърлото отново да бъде захранена за около 10-на минути.

Пристъпете към прилагането на диска за изчистване на очите, слепоочията и чакрата на третото око. Поставете диска на всяко едно око за по 1-3 минути, на слепоочията за 1-3 минути, и след това на чакрата на третото око за 1-3 минути. След всяко прилагане правете кратка почивка, преди да продължите работата по главата.

След частта около очите, преминете към изчистване и енергизиране на чакрите на челото, коронната, и второстепенната чакра на тила. Времето на прилагане на диска върху тези участъци е отново между 1-3 минути, понеже са на главата. Представете си, как очите стават по-бистри и здрави. Регенерацията на очите може да отнеме от шест месеца до една година и повече. Психическата Ви нагласа е от огромно значение.

Прилагайте диска според упътването ежедневно за балансиране на всичките основни енергийни центрове. Допълнителното прилагане на диска върху основните  и върху второстепенните чакри прилагайте три пъти седмично за около два до три месеца.

тяло

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви информация в статиите, като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.

Коментарите са затворени