snimka

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИРМАТА

Телефон за връзка: +359 886 777 126

Viber:  +359 886 777 126

Email: polaris@polarisdisc.bg

Поларис БГ ООД,
рег. в Търг.регистър №20161021094759
Адрес по рег. гр. София, ул.Милевска планина №9
ЕИК: BG 204297533

Проведени изпитания:

Институт за сигурност и превантивно инженерство BPI NS

брой: 01-3433

ИНСТИТУТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕВАТИВЕН ИНЖЕНЕРИНГ-Нови Сад

Експертна оценка от НЦОЗА към Министерство на Здравеопазването

Коментарите са затворени