БИОРЕЗОНАНСНА ТЕРАПИЯ ОСЦИЛИРАЩА ПУЛСИРАЩА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ТЕРАПИЯ (ОПЕТ) Публикация от МЦ „Интегративна медицина“, София

Множество научни проучвания в областта на Радиобиологията показаха, че радиацията използвана по подходящ начин може да предизвика редица положителни въздействия върху биологичните организми. Електромагнитната енергия под формата на статично електричество или магнитно поле, слънчеви лъчи, най – вече в инфрачервения и ултравиолетовия диапазон, са били използвани за лечение още от древността.

В основата на съвременните разбирания за влиянието на електромагнитните излъчвания е това, че тялото функционира отчасти като жив електромагнитен кръг. Определени структури в тялото се отнасят като проводници, други- като изолатори, полупроводници и т.н. Клетките също приемат и излъчват енергия под формата на електромагнитни вълни с определена дължина на вълната и тази честота е строго специфична за всеки тип клетки. Според Нобеловия лауреат Ото Варбург здравите клетки имат електрически потенциал в норма от 50 mV до 90 mV, като с възрастта и при хронични заболявания този потенциал спада под  50 mV, а при раковите заболявания този потенциал достига 15mV (2,3,4) .

Според големия руски учен Джордж Лаковски  хроничните заболявания са резултат от енергетичен дисбаланс нарушаващ естествения хармоничен резонанс на клетката. Сред основните причини за този енергетичен дисбаланс е излагането в околната среда на прекомерен „електромагнитен смог“ (телевизори, мобилни телефони и др. излъчващи електроуреди), както и въздействия на токсични фактори от околната среда или нарушен метаболизъм. С други думи за да функционират нормално клетките в организма се нуждаят от достатъчна амплитуда на осцилации или нормален електрически потенциал на излъчване. Когато силата на клетъчните осцилации  на клетките в организма намалее, това дава възможност за растеж и развитие  на патогенните микроби което води до различни заболявания. Изхождайки от това разбиране Лаковски приема, че въздействайки на организма с радиовълни с различна честота на осцилации зарежда клетката с необходимата енергия и това засилва мощно имунната система за борба с болестния процес. Основавайки се на тази теория през 1924 г. той в сътрудничество с друг гениален учен Никола Тесла той създава апарат за радиочестотно излъчвания известен под името Мултивълнов осцилатор (Multi Wave Oscillator – MWO). Последват редица експериментални проучвания върху растения и животни, които доказват позитивната роля на радиочестотните излъчвания върху биологичния организъм. По-късно апарата на Лаковски е използван с успех, както от него така и от лекари от различни европейски страни и за лечение на пациенти с различни хронични заболявания, вкл. и онкологични (2,3,4,5).

Сред първите лекари използвали оригинален Мултивълнов осцилатор за лечение на онкологични заболявания е д- Борис Хаджи Василев, който основава в Италия през 1924г. първия в света Онкологичен диспансер. По-късно в сътрудничество с италианския проф. Vittorio De Signa, той разкрива три медицински центъра в Геноа, Милано и Рапало в които успешно е лекувал множество пациенти с хронични и онкологични заболявания. Получените от него резултати са публикувани в редица медицински издания (6).

След 50-те години на миналия век интереса към методиката MWO по различни причини затихва.  След 1993г. интереса към MWO отново нараства. С развитието на новите технологии Мултивълнов осцилатор на Тесла намери своето ново развитие със създаването на плазмени излъчватели на електромагнитна енергия.

През 1988г. James Girard създава апарата BioCharger при който електромагнитните вълни се излъчват посредством газифицирани ниско вакуумни тръби или плазмени излъчватели. Усъвършенстваната характеристика на плазмените излъчватели предлагат подобрени характеристики включващи пулсиращи електромагнитни излъчвания (PEMF), фотонни излъчвания, монохроматична светлина и микроелектротерапия. През 1996г е проведено клинично проучване при пациенти със СПИН в New York Health and Healing Center (NYH&HC). Резултатите получени след 10 седмично лечение показват средно 79% (50% до 100%) намаление на симптомите на заболяването (1).

През 2006 г. научноизследователската компания Novobiotronics под ръководството на Anthony G. Holland започва интензивни експериментални проучвания върху терапевтичните възможности на плазмена електромагнитна терапия (PEFT – Plasma Emission Field Treatment). Резултатите от тези проучвания са забележителни и разкриват широки възможности за терапевтично въздействие при бактериални инфекции и туморни заболявания (7).

Понастоящем основно приложение намира в практиката на лекари практикуващи алтернативна медицина в редица страни като Холандия, Белгия, Германия, Швейцария, Италия и Африка.

През 1993г Hessel Hoornveld от  Meditech Europе и създател на холандския апарат „Ultimate MWO“ в статия публикувана в Borderlands споделя някои резултати по приложението на метода. Хората, които са били третирани с MWO описват ефект, подобен на този , че са в енергиен душ . Те чувстват, лекота и свежест, и като че ли свалят тежест от раменете си . MWO е бил използван за лечение на голям брой заболявания (8).

Част от тези случаи са:
• Аритмията често изчезва след няколко процедури.

 • Бързо облекчение от болки, причинени от артрит, артрози и ревматизъм, като в много случаи болестта изчезва след определен брой процедури.
  • Костни фрактури както и рани заздравяват по-бързо. Белезите избледняват, често изчезват напълно.
  • Напрежението и болки при лицева невралгия често изчезват след еднократно третиране .
  • Различни хора са били излекувани от левкемия и рак в резултат на лечението с MWO . Това също така е потвърдено документално от прегледи в конвенционалната медицина. Много хора, които са били подложени на химиотерапия и са били третирани с MWO в същото време са заявили, че не изпитват странични ефекти от химиотерапията , като например загуба на коса или снижение на хемоглобина.
  • Хората, които са били изложени на радиация и след това се обработват с MWO не са имали сериозни увреждания на тъканите или други странични ефекти . Лекарите са го считали за  мистерия.
  • мигрена, напрежение главоболия обикновено изчезват след няколко процедури.
 • Жена, която е отказала да се подложи на операция за киста , е напълно излекувана след десет дни на лечение с MWO .
  • Пациенти с шум в ушите са получили подобрение след еднократно третиране .
  • Мъж, чиято лява ръка е почти парализиран след операция , и е с оток, е с възтановено движение и ликвидиран оток след еднократно третиране.
 • Състоянието на 13 – годишно момче с нарушения в кръвосъсирването и кръвоизливи е с преустановено кървене в рамките на четвърт час .
  • Няколко души са частично или напълно възстановена коса на главата при косопад .
  • Човек с неизлечима рак на простатата, е лекуван с MWO от лекар в продължение на няколко месеца. Тумора постепенно изчезва и той вече е напълно излекувана . Лекарят е на мнение, че резултата се дължи напълно на MWO , защото всяко друго лечение не е успяло.

Електромагнитните излъчвания са напълно безопасни за работещите с апарата и за пациента. Апарата“Ultimate MWO“  притежава Европейски сертификат  за безопасност.

Противопоказания за приложение на апарата:

 1. Процедурата не трябва да се прилага при болни със сърдечни стимулатори, бременни жени и пациенти с крайно тежко общо състояние. Пациенти с метални имплантанти не са противопоказани за лечение.

Мерки за безопасност при работа с апаратурата:

 1. Пациента трябва да отстрани всички метални предмети от тялото и дрехите, вкл. и колани с метални части.
 2. В помещението където се провеждат процедурите трябва да се отстранят електронни уреди, вкл. телефони.
 3. Дистанцията между пациента и излъчвателите (без локалните) трябва да е между 40см. и 1,3 м.
 4. По време на процедурата оператора и пациента не трябва да докосват излъчвателите.

Литература:

 1. Biocharger, Documented Benefits, http://www.biocharger.com/How_BioCharger_Helps/
 2. George Lakhovsky, 1929: The Waves Which Cure (Gauthier-Villars and Co).
 3. George Lakhovsky, The Secret of Life: Electricity, Radiation and Your Body, 1929, ISBN 978-0-7661-4197-1
 1. Lakhovsky’s Multiple Wave Oscillator, http://www.multiwaveoscillator.com/
 2. Multiwave Research, Georges Lakhovsky (MWO), http://users.skynet.be/Lakhovsky/Getting%20Started.htm
 3. Multiwave Research, Multiple wave oscillator secrets revealed.  http://users.skynet.be/Lakhovsky/Secrets%20Revealed.htm
 4. Novobiotronics, PEFT – Plasma Emission Field Treatment, http://novobiotronics.com/
 5. Hessel Hoornveld, My meeting with Serge Lakhovsky – article in Borderlands, 1993

 

 1. Riley Crabb, “The Waves That Heal” (A Review), Posted in: Electromagnetism Research, Mind & Body.

 

 1. Thomas F. Valone, Bioelectromagnetic Healing, its History and a Rationale for its Use, Proceedings of the Whole Person Healing Conference, Bethesda, MD, 2003

МУЛТИУЕЙВ ОСЦИЛАТОР

Първа картина: Въведение

Казвам се Е.Хорнфелд и съм от фирма МЕДИТЕХ ЮРЪП, която е базирана в Холандия. От много години насам ние работим заедно със Серж Лаковски и Николас Тесла. Нека сега да започваме с демонстрацията. За мен е удоволствие да ви представя нашия МУЛТИУЕЙВ ОСЦИЛАТОР и да започнем без да се бавим.

Първа картина: продължава с демонстрацията на установката

Ключът долу в ляво е за включване и изключване на машината. Чуваме как се включват вентилаторите. До този ключ е копчето за фина настройка. Ние можем да определим количеството на импулсите на секундал Най-добре е да започнем от позиция по часовниковата стрелка, показваща 2 ч. и след това да включим копчето до него с пулсациите, като започва да се чува как тикат. Можем да променяте броя на импулсите, както акордьора настройва музикалните инструменти – рояла и китарата. Когато изключваме е необходимо да връщаме всички копчета в изходна позиция на 0. Всеки път когато включваме машината е необходимо да започнем от тази изходна 0 позиция. Можем да оставите 1-то копче включено, за да работят вентилаторите и да охлаждат машината. Тя загрява много силно при някои операции, т.к. производството на колондиялно сребро и е необходимо да се охлади, след което при работа с райфеловата лампа също така се загрява особено силно. Добре е винаги да охлаждаме машината т.к. това увеличава живота на мултиуейв осцилатора. След което той повтаря цялото това обяснение още веднаж и показва белия таймер долу вдясно за определяне на времето на въздействие. Когато изключим таймера и всички копчета обезателно ги връщаме в първоначална позиция.

Втора каптина: Използване на Терапевтичните възглавнички

Позиционираме терапевтичните възглавнички – едната на пода за краката, а другата на дивана или фотьойла за гърб, т.к. емного важно пациента да бъде в релаксираща поза. Включваме машината  , като правим това изключително бавно и последователно в порядъка описан на първа картина. Включваме таймера и за първа терапия 15 мин. С терапевтичните възглавнички е напълно достатъчно. Можем да удължаваме терапията до 30 мин. Най-добре е в началото да тестваме фината настройка /2то копче/, което включвате след като машината е започнала да работи. Поставяме го в позиция на 2ч. по часовниковата стрелка. След това включваме копчето за силата на импулсите. Постепенно го увеличаваме, докато чуем машината да шуми /тика/. След като чуем звука започваме бавно да настройваме фината настройка. Ако разполагяме с малката газова лампа я поставяме, като я задържаме върху пациента, който е позициониран на дивана с терапевтичните възглавнички. Газовата лампа започва да свети. Някои не забелязват да свети, но повечето виждат горенето и това инвдикира протичането на енергия. Сега ще изключа машината и ще седна върху двете възглавнички. Демонстрира това. Ето я газовата лампа и я слагам върху възглавничката, за да покажа, че свети. Сяда и показва ка да се разположи пациента. Хубаво е да комбинираме терапията с четене на вестник или списание. Обекновено пациента заспива след около 10 – 15 мин. Възможно е първоначално пациента да усети, че му изстиват краката.

Но постепенно температурата на краката се нормализира и те се стоплят. Това се дължи на подобряване на кръвообращението. Получава се много добра релаксация.

Имам клиенти, които използват терапевтичните възглавнички, когато прилагат масаж на пациентите си. Когато пациента е в легнала позиция върху кушетката за масаж и първата възглавничка е под краката/ подбедрицата, а другата е под гърдите на пациента по време на масажа. Когато пациента е в легнала позиция върху кушетката за масаж и първата възглавничка е под краката а сругата е под гърдите на пациента, колегите споделят, че се сдобиват с много по-бързи резултати и работата им е по-ефектевна, без да се изморяват толкова дори при 5-6 масажа дневно.

Трета картина: Газова лампа

Вижда се терапевтичната възглавничка, която е зад гърба на пациента, а с другия наконечник е свързана газовата лампа. Чудесен прибор и може да се прилага в много различни ситуации. Много хора считат, че малката и голямата антени са най-ефективни. От личен опит мога да Ви кажа, че работата с лампата е най-важна. Сега ще обясня защо и също така как работи. Едната възглавничка е зад гърба или под краката, защото Ви е необходима система и отново показва ка се включваи поставя фината настройка и определя импулсите на машината в същата последователност и порядък като е обяснил по-рано в началото на демонстрацията. Нормално е да не слагаме лампата с енергията от машината директно върху тялото на пациента, за да се избегнат евентуални изгаряния.

Терапията с газовата лампа е много подходяща за вкарване на повече кислород в кръвта и то особено при тежко болни пациенти. В Холандия както и на много места в Европа използват газовата лампа върху точки от кръвоносните пътища. Всъщност това, което правим е да електифицираме кръвта, което унищожава вирусите и бактериите, а също така стимулира червените кръвни телца с по-голямото количество кислород в кръвта. Получава се по-добра дистрибуция и преносимост на витамини, минерали и др. Веще-ства в кръвта, което е много полезно за организма. Изключително важно е приемът на 1.5л – 2л вода дневно от пациентите, т.к. това се комбинира с въздействието на мултиуейв осцилатора. Това е така, защото организма има нужда от вода и здравословна храна, биологична храна /с органичен произход. И бъдете много внимателни с подборът на витамините и минералите, които се приемат от пациента, т.к. повечето от тях се произвеждат от фармацевтични заводи и по принцеп са медикаменти, които могат да се окажат отровни за организма, т.к. Вашето тяло не може да приеме всички тези синтетични вещества.

Сега отново за терапията с газовата лампа, това е много релаксираща терапия и след известно време добивате усещането, че сякаш тичате покрай морето на плажа или се разхождате в гората сред дърветата. Тази терапия изключва за известно време мозъка, което се получава като ефект от пренасищането на кислород  мозъка и има особено релаксиращо въздействие. Трябва да се концентрирам, за да продължа. Позиционира лампата върху китката на едната ръка. Ако променяме позицията на лампата, виждаме как излиза искра. Това се случва поради факта, че мощнжстта е твърде висока и затова намалявам силата на импулсите. След това преместваме върху вътрешната страна на китката на другата ръка. Стандартната терапия е с продължителност от 10 мин. Върху лява ръка и 10 мин. Върху дясна ръка. Този вид терапия може да се прилага и върху лимфните пътища. На горната страна на ръцете, като лампата се поставя между кокалчетата на пръстите на ръката. При някои пациенти това предизвиква реакция на организма свързана с посещение на тоалетната. Случва се при някои пациенти, макар еи не много често. Преместваме лампата върху лимфните възли и задържаме около 2 – 3 минл върху всяка точка. Възможно е да третирате и др. Части на тялото и лицето такива като синусите. Това също има благотворно въздействие и върху кожата на тези, които искат да се подмладяват и разкрасяват. При кожни проблеми използвайте върху кожата на мястото на проблема и ще забележите ефекта още след първата терапия. Показва това с движения местейки последователно върху различни точки по лицето. Също така можете да поставите лампата върху панкреаса. За диабетиците това е особено важно място. Практиката показва, че диабетиците след 1-2 терапии започват да се нуждаят от по-малко инсулин. Задължителен е приема на много вода и при терапията на панкреаса. След няколко терапии се намалява дозата на приема на инсулина от третираните диабетици. Следва демонстрация върху ходилата на бос крак за третиране на определени точки. В Холандия има институт, който се занимава с изследването на терапевтички подходи на въздействието на терапии само върху ходилата на краката. Това може да се комбинира с билколечение. Слагаме компреса с билката върху ходилото и върху него газовата лампа и билката прониква директно в тялото на пациента. Когато го приложим на практика се убеждаваме колко силно работи този комбиниран метод на лечение. И разбира се, може да употребяваме и други стъклени електроуреди.

Четвърта картина : Малка антена

Друга изключително интересна терапия е тази с малката антена. Да погледнем оребрената антена разположена върху дървена поставка или масичка. Тя е разработена от Ралф Бъгстър и Боб Ек преди много години. И все още използваме оригинала на тази антена разработена от Ралф. Отново показва поредността на включването и настройването на машината. Поставяме таймера например на 12 мин. И и фината настройка на 2ч., след което определяме силата на импулсите. Силно се чува шума от искрите между ребрата на антената. Определено се вдига доста шум, но в много ситуации всъщност не е толкова шумно, т.к. в терапевтичния кабинет обикновено има завеси и мокет/ килим, които имат шумопоглъщащ ефект. Ако липсват такива шумопоглъщащи материали, отиваме да закупим тапи за уши или специални наушници за изолиране на шума. Отблизо показва как  изглежда малката антена. След това показва как излизат искрите и какво се случва в системата. Всъщност е много важно да имаме антена свързана с мултиуейв осцилатора. Следва демонстраия  на терапията с тази малка антена. Аз ще Ви дам един пример, а Вие можете да използвате въображението си и за други приложения на антената. Ако възникнат въпроси по отношение на терапията с тази малка антена, можете да се обадите в Холандия на мен. Отново показва пускането на машината. Стъпва бос върху килима и сяда на дървената масичка с гръб към антената на около 20 см. Отстояние. Вижда се как енергията се сменя пред антената. Тази енергия се измерва в магнитни полета с високочастотни вълни, които се разпространяват на 3-4 м. Бъбреците, стомашната, коремната и гениталните области са под въздействието на енергията от антената и по този начин са третирани. Краката са стъпили върху пода. Енергията идва откъм гърба и отива към краката Ви. Това подобрява кръвообращението. След няколко минути се усеща релаксация, която започва откъм гърба. В повечето случаи не се прилага пауза, т.к. не се налага да спирате терапията. Много пациенти усещат енергията да идва откъм корема и гърдите. Възможно е да сложите атнетата отзад на краката, зад прасците и там да третирате. Кръвообръщението на крайниците ще бъде активирано и ще се подобри. При проблеми с кръвообращението на краката при много пациенти, които са на лекарства, след прилагане на такава терапия, ги спират.

Пета картина: Големите антени на Лаковски

При големите антени е употребена същата метална сплав за направянето им, както това е направил Лаковски и той е използвал биполярна система. По мое мнение, системата , която днес ние използваме е много по-добра от тази на Лаковски от неговата ера. Енергията, която е необходима за антените е автоматично свързана със системата. Отново следва същата демонстрация с порядъка на включване на таймера за време от 5 – 15 мин. при първа терапия, които са напълно достатъчни. Можете да използвате газовата лампа, за да проверите дали свети. Ако свети, то през нея преминава енергия. Кръговете на антената се нуждаят от по-малко енергия. Те работят на принципа на индукцията. Позата на пациета е седнала между антените в удобен стол, който да не е метален. Метода на въздействие е чрез резонанс. По този начин се генерират огромен брой пулсации. Възможно най-релаксиращата поза се препоръчва да се заеме между двете антени. Това е необходимо да се направи с много удобен и релаксиращ стол, а в момента целта ми е да видите какво се случва и затова стола липсва.Важно е да се седи върху дървен или синтетичен стол, без никакъв метал по него, защото той ще действа като антена. След няколко минути забелязваме и усещаме въздействието на терапията върху организма.. Има хора, които ги навяват спомени от миналото по време на тази терапия, други – имат емоционална реакция, това въздействие не само на перцептуално а и на емоционално ниво се случва поради наплива на енергия в организма, което отключва емоциите. Всъщност това, което става е, че всяка клетка започва да вибрира със своя честота и , както казва Лаковски, всяка клетка се характеризира със своя собствена честота. Когато липсва енергия или има недостиг на такава в тялото, клетката е на най-ниския праг на своата честота, където не трябва да е.При третиране на пациента с мултиуейв осцилатор, клетката е стимулирана и разпознава своята собствена честота и се стабилизира. Тогава той сравнява това явление с телевизора и настройката му на различните канали, като това става чрез кристалите в него. Метафорично казано, Вашите клетки са подобни на кристалните. Когато върнем клетката в нормалното и състоя ние и ниво на честотност, тя може да се регенерира и ако е увредена или засегната, да се възстанови.

Лаковски е провел много научни изследвания и експерименти в тази насока и във Франция има изключително много източници на информация по тези въпроси, като те са достъпни и в интернет. Там сега работи екип от последователи на Лаковски, който продължава изследванията и разработките му. Аз напълно ги подкрепям морално, т.к. нямам достатъчно време, а и не владея френски език за да ги следя толкова отблизо. Това, накратко е ситуацията с приложението на големите антени.

Шеста картина: Райфова лампа

Това е различна газова лампа с хелий вътре в нея. Райфовата лампа, когато я използваме с мултиуейв осцилатор, в стаята имаме високочастотни вълни и терапията е възможно да се провежда не само на 1, а на 5 – 10 човека едновременно. Можем да измерим нивото на честотност на Райфовата лампа с имервателни уреди, като въздействието и е на няколко метра. Ако се намиранте в периметър от 5-6м върху Вас има много добър терапевтичен ефект от тази лампа. Резултатите са изумителни. Години наред съм работил само с нея и мултиуейв осцилатора. Лаковски е използвал тази оригинална лампа с мултиуейв осцилатора. Копчето за честотите, което е до това за фината настройка липсва при някои машини.

Райфовата лампа е носител на огромна енергия с много висока честотност. Това, което генераторът произвежда се трансмитира чрез Райфовата лампа и с нея постигаме удивителни резултати. Ако искаме да увеличим въздействието, това, което Лаковски е правил е използването на специална яка/ верижка около врата на пациента и към нея прикрепял водач към гърдите и сърдечната област или към тази част от тялото, която искате да тритирател Така чрез индукция се получава желания терапевтичен ефектл По този начин Райфовата лампа става приложима за лечението на животни. Дава примери от ветеринарите в Холандия , които я използват за лечение на кучета, котки, крави, коне и дори жирафи и слонове, благодарения на това присподсобление към мултиуейв осцилатора.

Отново следва демонстрация с включването и изключването на машината. Видно е как се запалва Райфовата лампа и горенето се вижда с ярка светлина вътре в голямата крушка.

Към тази установка може да се включи и антената на Лаковски и в тази комбинация те действат в резонанс. Терапията не трябва да е сложна, а да има меко и гладко въздействие върху организма на пациента.

Считам, че това е напълно достатъчна информация, за да започнете да използвате Мултиуейв осцилатора във Вашата практика за терапия!

Още подобни публикации можете да откриете тук. 

Коментарите са затворени