В много случаи глаукомата се причинява от раздразнение, разочарование или напрежение. Второстепенните чакри на очите, чакрите на слънчевия сплит, чакрата на третото око, и второстепенната чакра на тила са значително засегнати.

Освен дневното захранване и балансиране на всичките основни чакри – според упътването на диска, приложете го допълнително на предната и задната чакра на слънчевия сплит и черния дроб за около10-20 минути на всяко място. Това ще изчисти и захрани енергийно центровете.

След това, допълнително приложете диска на задната чакра на сърцето (виж фигурата с пояснения за чакрите най-отдолу) за около 10-на минути, което ще захрани задната чакра, която от своя страна ще подпомогне предната чакра. Представете си как диаметъра на предната ви чакра става по-голям и по-светъл.

Следва чакрата на гърлото отново да бъде захранена за около 10-на минути.

Пристъпете към прилагането на диска за изчистване на очите, слепоочията и чакрата на третото око. Поставете диска на всяко едно око за по 1-3 минути, на слепоочията за 1-3 минути, и след това на чакрата на третото око за 1-3 минути. След всяко прилагане правете кратка почивка, преди да продължите работата по главата.

След частта около очите, преминете към изчистване и енергизиране на чакрите на челото, коронната, и второстепенната чакра на тила. Времето на прилагане на диска върху тези участъци е отново между 1-3 минути, понеже са на главата. Представете си, как очите стават по-бистри и здрави. Регенерацията на очите може да отнеме от шест месеца до една година и повече. Психическата Ви нагласа е от огромно значение.

Прилагайте диска според упътването ежедневно за балансиране на всичките основни енергийни центрове. Допълнителното прилагане на диска върху основните  и върху второстепенните чакри прилагайте три пъти седмично за около два до три месеца.

тяло

Коментарите са затворени